Maszyna typu „OLA” była rewolucją w dziedzinie dorabiania kluczy – umożliwiała wykonywanie kopii specjalnych kluczy do których nie było dostępnych surowców.

Frezarka OlaKey model PREDATOR jest udoskonaloną maszyną przeznaczoną na rynki Europy Zachodniej.

Wprowadziliśmy w niej szereg zmian, m.in.:

 

- Zmodyfikowana konstrukcja rozszerza możliwości o wykonywanie dłuższych surowców oraz zapewnia bardziej stabilną i precyzyjną pracę .

Zmianom konstrukcyjnym uległy zarówno podzespoły mechaniczne jak i elektroniczne.

Został zastosowany nowy program sterujący .

 

- Panel sterowania i jednostka frezująca zostały przebudowane tak aby praca z maszyną była jeszcze bardziej wygodniejsza – została nie tylko zwiększona ergonomia użytkowania, ale również trwałość zastosowanych materiałów

 

- Frezarka OlaKey została wyposażona w port USB do komunikacji z komputerem, co daje możliwość zapisu profili kopiowanych kluczy oraz odczyt z bazy danych do ponownego frezowania.

 

NOWOŚĆ: Udoskonalona konstrukcja i oprogramowanie pozwala na kopiowanie kluczy do grubości 4.5mm !!! Długości 5,6,7 i 8 zapadkowe i klucze dwustronne nawiercane. Obecnie są u nas dostępne klucze o grubości 2.30mm, 2.45mm, 2.50mm, 2.70mm, 2.90mm, 3.00mm, nawiercane 3,10mm. Wkrótce dostępne będą klucze 4,30mm i 4,50mm . 

 

 

MILLING MACHINE OlaKey MODEL: PREDATOR

 

 

Machine type “OLA” was a revolution in key cutting industry - it allowed to make copies of special keys that materials were not available. Milling Machine OlaKey is an upgraded version with dedication to the Western Europe market and the Whole World .

 

Here are the following improvements:

 

-Modified construction with extended abilities to create long raw materials and provides better stability and accuracy. Construction changes were also introduced to mechanical and electronic components (including software).

 

-Panel controller and milling unit have been refined to improve usability of the machine. Improved ergonomy has been followed by increasing material endurance limit.

 

-The OlaKey milling machine is equipped with a USB port for communication with a computer, which gives the possibility to save profiles of copied keys and read from the database for milling.

 

NEW: Improved design and software allows you to copy keys up to 4.5mm thick !!! 5,6,7 and 8 ratchet lengths and pre-drilled double-ended wrenches. We currently have 2.30mm, 2.45mm, 2.50mm, 2.70mm, 2.90mm, 3.00mm thick keys, drilled 3.10mm. 4.30mm and 4.50mm keys will be available soon.

 

 

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave